Category Archives: Galaxies

Large Magellanic Cloud (with NGC2070) in Hα

Large Magellanic Cloud (with NGC2070). A part of the Large Magellanic Cloud galaxy in Doradus.
Część galaktyki Wielki Obłok Magellana w gwiazdozbiorze Złota Ryba.

Large Magellanic Cloud (with NGC2070)

Large Magellanic Cloud (with NGC2070)

Date:
2010.06.15-20
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
Hα: 120 m
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 272 Small Magellanic Cloud region

NGC272 The Small Magellanic Cloud in Tucane.
Okolice galaktyki karłowatej Mały Obłok Magellana w gwiazdozbiorze Tucana.

NGC272 Small Magellanic Cloud region

NGC272 Small Magellanic Cloud region

Date:
2010.06.09-20
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
(Ha:R):G:B – 75:35:40:50
Processing:
MaximDL, Photoshop

The Milky Way

A part of our own galaxy (from the constellation of Vela on the right to the constellation of Swan on the left).
Część naszej własnej galaktyki (od prawej gwiazdozbiór Żagla do gwiazdozbioru Łabędzia po lewej).

The Milky Way

The Milky Way

Date:
2010.06.12-19
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Canon 5D Mk II
Scope:
Canon 50mm f/1.4 @F5.6
Mount:
Astrotrac
Exposure:
10 min x 41
Processing:
PixInsight, Photoshop

M 110

M110 (NGC205) A dwarf eliptical galaxy located in constellation of Andromeda.
Galaktyka karłowata, eliptyczna, znajdująca się w gwiazdozbiorze Andromedy.

Its distance to the Sun is estimated at 2.3 million light years. The galaxy is a member of a local galaxy group in Andromeda being a satellite of M31 – the Great Andromeda Galaxy, being its very close satellite.
Znajduje się w odległości około 2,3 miliona lat świetlnych od Słońca. Członek lokalnej grupy galaktyk związanych grawitacyjnie z galaktyką M31 – Wielką Galaktyką w Andromedzie, będąc jej bardzo bliskim satelitą.

M110 2009.08.25

M110 2009.08.25

Date:
2009.08.22-27
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
LRGB: 260:75:75:75
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 185

NGC185 A dwarf spheroidal galaxy located in constellation of Cassiopeia.
Galaktyka karłowata, sferoidalna, znajdująca się w gwiazdozbiorze Kasjopeji.

NGC185 Its distance to the Sun is estimated at 2 million light years. The galaxy is a member of a local galaxy group in Andromeda being a satellite of M31 – the Great Andromeda Galaxy.
NGC185 znajduje się w odległości około 2 milionów lat świetlnych od Słońca. Członek lokalnej grupy galaktyk związanych grawitacyjnie z galaktyką M31 – Wielką Galaktyką w Andromedzie.

NGC185 2009.08.20

NGC185 2009.08.20

Date:
2009.08.16-20
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200 GTO
Exposure:
LRGB: 350:100:100:100
Processing:
MaximDL, Photoshop