Category Archives: Galaxies

M 64

M64 (NGC4826) Black Eye Galaxy.
Galaktyka Czarnooka

Black Eye Galaxy is a quite interesting spiral galaxy due to its specific layering of dark dust and gas near it centre (but it is not black). It is located in constellation of Coma Berenices at ca. 20 million light years from the Sun.
Dość ciekawa galaktyka spiralna zwana Czarnooką ze względu na specyficzne nawarstwienie ciemnego pyłu i gazu w okolicach jądra galaktyki (chociaż nie jest on czarny). Można ją znaleźć w Warkoczu Bereniki. Odległa od nas o ok. 20 mln lat świetlnych.

M64 2009.04.28

M64 2009.04.28

Date:
2009.04.28
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
LRGB; 200:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 81 and M 82

Nebula region in M81 and M82 neighbourhood.
Mgławica w okolicach galaktyk M81 i M82.

Nebula region in M81 and M82 neighbourhood

Nebula region in M81 and M82 neighbourhood

Date:
2009.04.26
Location:
Roztoki Gorne, Bieszczady mountains
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 Goto
Exposure:
R:G:B – 130:130:130
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 51

M51 (NGC5194) and its neighbour NGC5195
Galaktyka M51 i jej sąsiadka NGC5195

Interesting double galaxy formation. They are located in constellation of Canes Venatic. Their distance from the Sun is estimated at ca. 37 million light years.
Dość ciekawy układ podwójny. Galaktyki znajdują się w gwiazdozbiorze Psy Gończe. Jej odległość od Słońca szacowana jest na ok. 37 mln lat świetlnych.

M51 2009.04.18

M51 2009.04.18

Date:
2009.04.18
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
LRGB; 240:90:90:100
Processing:
MaximDL, Photoshop

SAO 28142, NGC 3888, NGC 3850

A cluster of distant galaxies: SAO28142, NGC3888, NGC3850.
Gromada odległych galaktyk.

SAO28142, NGC3888, NGC3850

SAO28142, NGC3888, NGC3850

Date:
2009.03.01
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC 250 @F8
Mount:
AP600GTO
Exposure:
L:R:G:B – 75:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop

Centaurus A NGC 5128

NGC5128, Centaurus A – the closest to the Earth elliptical galaxy.
Najbliżej położona od Ziemi galaktyka eliptyczna.

Centaurus A (NGC5128)

Centaurus A (NGC5128)

Date:
2008.06.05
Location:
Tenerife
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
R:G:B – 40:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop