Category Archives: Globular Cluster

NGC 5139 Omega Centauri

The biggest in size globular cluster.
Największa rozmiarami gromada kulista.

NGC 5139 Omega Centauri

NGC 5139 Omega Centauri

Date:
2013.06.11
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M
Scope:
Takahashi FSQ106ED
Mount:
AP1200GTO
Exposure
L:R:G:B – 160:140:75:75
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop

Antares & M 4

Antares & M4.

Antares region with M4 globular cluster and surrounding nebulas in Scorpius.
Okolice gwiazdy Antares wraz z otaczającymi mgławicami oraz gromadą kulista M4 w gwiazdozbiorze Skorpiona.

Antares/M4 and Rho Ophiuchi region

Antares/M4 and Rho Ophiuchi region

Date:
2010.06.9-15
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
R:G:B – 40:40:80
Processing:
MaximDL, Photoshop

M3 (NGC 5272)

M3 (NGC5272)

One of the brightest globular clusters estimated at 6.2 mag located ca. 30,000 light years from the Sun.
Jedna z jaśniejszych i bardziej okazałych gromad kulistych o jasności ok. 6,2 mag. Jej odległość od Słońca szacowana jest na ok. 30 tys. lat świetlnych. Znaleźć ją można w gwiazdozbiorze Psów Gończych. Charles Messier odkrył ją w 1764 roku.

M3 (NGC5272)

M3 (NGC5272)

Date:
2009.04.20
Location:
Łomianki k/Warszawy
Camera:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
LRGB – 50:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 92 (NGC 6341)

M92 (NGC 6341)

Globular cluster which is located 25,000 years from the Sun. Its size is estimated at 85 light years.
Gromada kulista oddalona od Słońca o ok. 25 tys. lat świetlnych. Rozmiar tej gromady szacowany jest na 85 lat świetlnych.

M92

M92 (NGC 6341)

Date:
2009.04.19
Location:
Lomianki near/Warsaw
Camera:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
LRGB: 50:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop

M13 (NGC 6205)

M13 (NGC6205)

M13 globular cluster is one of the most spectacular globular clusters on the northen sky. It is located in Hercules some 25 thousand light years from the Sun. It is a large object – can be seen also with not large aperture binocular.
Gromada kulista M13 jest chyba najbardziej spektakularną gromadą kulistą na północnym niebie. Znajduje się w gwiazdozbiorze Herkulesa w odległości się ok. 25 tysięcy lat świetlnych od Słońca. Jest to dość rozległy obiekt pięknie widoczny nawet przez niewielką lornetkę.

M13 (NGC6205)

M13 (NGC6205)

Date:
2009.04.16
Location:
Lomianki near/Warsaw
Camera:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP 1200GTO
Exposure:
LRGB: 50:40:40:40
Processing:
MaximDL, Photoshop