Category Archives: Globular Cluster

M22 (NGC6656)

Messier 22

M22 (NGC6656)
An elliptical globulat cluster located in Sagittarius.
Messier 22 (NGC6656)

Date:
June 2015
Location:
Bateleur Nature Reserve, South Africa
CCD:
QHY22
Scope:
Takahashi Epsilon 130D @F3.3
Mount:
Takahashi EM10 FS2 GoTo
Exposure
LRGB (100:45:50:50)
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop CS6

NGC 2419

NGC 2419

A globular star cluster located in Lynx.
Gromada kulista znajdująca się w Rysiu.

NGC2419

NGC2419

Date:
March 2015
Location:
Łomianki near Warsaw
CCD:
Apogee U8300M
Scope:
TEC140 APO @F7
Mount:
AP1200GTO
Exposure
LRGB – 240:150:125:110
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop

NGC 5139 Omega Centauri

The biggest in size globular cluster.
Największa rozmiarami gromada kulista.

NGC 5139 Omega Centauri

NGC 5139 Omega Centauri

Date:
2013.06.11
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M
Scope:
Takahashi FSQ106ED
Mount:
AP1200GTO
Exposure
L:R:G:B – 160:140:75:75
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop

Antares & M 4

Antares & M4.

Antares region with M4 globular cluster and surrounding nebulas in Scorpius.
Okolice gwiazdy Antares wraz z otaczającymi mgławicami oraz gromadą kulista M4 w gwiazdozbiorze Skorpiona.

Antares/M4 and Rho Ophiuchi region

Antares/M4 and Rho Ophiuchi region

Date:
2010.06.9-15
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
R:G:B – 40:40:80
Processing:
MaximDL, Photoshop

M3 (NGC 5272)

M3 (NGC5272)

One of the brightest globular clusters estimated at 6.2 mag located ca. 30,000 light years from the Sun.
Jedna z jaśniejszych i bardziej okazałych gromad kulistych o jasności ok. 6,2 mag. Jej odległość od Słońca szacowana jest na ok. 30 tys. lat świetlnych. Znaleźć ją można w gwiazdozbiorze Psów Gończych. Charles Messier odkrył ją w 1764 roku.

M3 (NGC5272)

M3 (NGC5272)

Date:
2009.04.20
Location:
Łomianki k/Warszawy
Camera:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
LRGB – 50:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop