Category Archives: Globular Cluster

M 92 (NGC 6341)

M92 (NGC 6341)

Globular cluster which is located 25,000 years from the Sun. Its size is estimated at 85 light years.
Gromada kulista oddalona od Słońca o ok. 25 tys. lat świetlnych. Rozmiar tej gromady szacowany jest na 85 lat świetlnych.

M92

M92 (NGC 6341)

Date:
2009.04.19
Location:
Lomianki near/Warsaw
Camera:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
LRGB: 50:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop

M13 (NGC 6205)

M13 (NGC6205)

M13 globular cluster is one of the most spectacular globular clusters on the northen sky. It is located in Hercules some 25 thousand light years from the Sun. It is a large object – can be seen also with not large aperture binocular.
Gromada kulista M13 jest chyba najbardziej spektakularną gromadą kulistą na północnym niebie. Znajduje się w gwiazdozbiorze Herkulesa w odległości się ok. 25 tysięcy lat świetlnych od Słońca. Jest to dość rozległy obiekt pięknie widoczny nawet przez niewielką lornetkę.

M13 (NGC6205)

M13 (NGC6205)

Date:
2009.04.16
Location:
Lomianki near/Warsaw
Camera:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP 1200GTO
Exposure:
LRGB: 50:40:40:40
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 107 (NGC 6171)

Globular cluster located at a distance of 19,000 light years from the Earth / Gromada kulista odległa od Ziemi o ok. 19.000 lat świetlnych.

M107 (NGC6171)

M107 (NGC6171)

Date:
2008.06.07
Location:
Tenerife
Camera:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
R:G:B – 20:15:15
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 13 vs Omega Centauri

M13 (NGC6205) and Omega Centauri (NGC5139)

A comparison of two the largest globular clusters for northern and southern hemispheres.
Porównanie wielkości dwóch największych gromad kulistych dla półkuli północnej i południowej.

A comparsion M13 (NGC6205) and Omega Centauri (NGC5139)

A comparsion M13 (NGC6205) and Omega Centauri (NGC5139)

Date:
2008.06.03-04
Location:
Teneryfa/Tenerife
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure M13
R:G:B – 15:15:25
Exposure ω Centauri
R:G:B – 25:25:40
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 9 (NGC 6333)

A small globular cluster close to the centure of our own galaxy – Milkyway / Niewielka gromada kulista w pobliżu centrum naszej galaktyki – Drogi Mlecznej.

M9 (NGC6333)

M9 (NGC6333)

Date:
2008.06.03
Location:
Tenerife
Camera:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
R:G:B – 50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop