Category Archives: Globular Cluster

M 107 (NGC 6171)

Globular cluster located at a distance of 19,000 light years from the Earth / Gromada kulista odległa od Ziemi o ok. 19.000 lat świetlnych.

M107 (NGC6171)

M107 (NGC6171)

Date:
2008.06.07
Location:
Tenerife
Camera:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
R:G:B – 20:15:15
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 13 vs Omega Centauri

M13 (NGC6205) and Omega Centauri (NGC5139)

A comparison of two the largest globular clusters for northern and southern hemispheres.
Porównanie wielkości dwóch największych gromad kulistych dla półkuli północnej i południowej.

A comparsion M13 (NGC6205) and Omega Centauri (NGC5139)

A comparsion M13 (NGC6205) and Omega Centauri (NGC5139)

Date:
2008.06.03-04
Location:
Teneryfa/Tenerife
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure M13
R:G:B – 15:15:25
Exposure ω Centauri
R:G:B – 25:25:40
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 9 (NGC 6333)

A small globular cluster close to the centure of our own galaxy – Milkyway / Niewielka gromada kulista w pobliżu centrum naszej galaktyki – Drogi Mlecznej.

M9 (NGC6333)

M9 (NGC6333)

Date:
2008.06.03
Location:
Tenerife
Camera:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
R:G:B – 50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 15 (NGC 7078)

M15 (NGC7078)

One of the brightest globular clusters estimated at 6.2 mag, ca. 33,000 light years distant from the Sun. It is located in the constellation Pegasus.
Jedna z bardziej okazałych gromad kulistych o jasności ok. 6,2 mag. Jej odległość od Słońca szacowana jest na ok. 33 tys. lat świetlnych. Znaleźć ją można w gwiazdozbiorze Pegaza.

M15 (NGC7078)

M15 (NGC7078)

Date:
2006.10.22
Location:
Lomianki near/Warsaw
Camera:
SBIG ST-10XME with Astrodon filter wheel
Scope:
TEC 140 @F7
Mount:
AP 1200GTO
Exposure:
LRGB (50:35:25:25) (1×1)
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 56 (NGC 6779)

M56 (NGC6779)

A globular clusters ca. 30,000 light years from the Sun. It is located in the constellation Lyra.
Niezbyt okazała gromada kulista. Oddalona jest ona od Słońca o ok. 30.000 lat świetlnych. Gromadę można znaleźć w gwiazdozbiorze Lutnii.

M56 (NGC6779)

M56 (NGC6779)

Date:
2006.07.19
Location:
Lomianki near/Warsaw
Camera:
SBIG ST-10XME with Astrodon filter wheel
Scope:
Newton 12,5″ @F5,5
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure:
L: 6×300 sec, RGB: 2×300 sec
Processing:
MaximDL, Photoshop