Category Archives: Nebulas

NGC 6231

NGC6231 region in Scorpius.
Okolice gromady NGC6231 w gwiazdozbiorze Skorpiona.

NGC6231 region in Scorpius

NGC6231 region in Scorpius

Date:
2010.06.19-20
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
SII:Ha:OIII – 90:150:75
Processing:
MaximDL, Photoshop

IC 2944

IC2944 Running Chicken Nebula region in Centaurus.
Okolice mgławicy Biegnący Kurczak w gwiazdozbiorze Centaura.

IC2944 Running Chicken Nebula region in Centaurus

IC2944 Running Chicken Nebula region in Centaurus

Date:
2010.06.14-18
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
SII:Ha:OIII – 180:165:180
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 6726

NGC6726 One of the most impressive reflection nebulae located in Corona Australis.
Przepiękna mgławica refleksyjna w gwiazdozbiorze Korony Południowej.

NGC6726

NGC6726

Date:
2010.06.16-17
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee 16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
L:R:G:B – 125:35:40:60
Processing:
MaximDL, Photoshop

Antares & M 4

Antares & M4.

Antares region with M4 globular cluster and surrounding nebulas in Scorpius.
Okolice gwiazdy Antares wraz z otaczającymi mgławicami oraz gromadą kulista M4 w gwiazdozbiorze Skorpiona.

Antares/M4 and Rho Ophiuchi region

Antares/M4 and Rho Ophiuchi region

Date:
2010.06.9-15
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
R:G:B – 40:40:80
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 6334 & NGC 6357

NGC6334 & NGC6357 region.
NGC6334 (Kocia Łapa) i NGC6357 w gwiazdozbiorze Skorpiona.

NGC6334 & NGC6357 region

NGC6334 & NGC6357 region

Date:
2010.06.11-14
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
Ha:(HaR):G:B – 195:50:40:25
Processing:
MaximDL, Photoshop