Category Archives: Nebulas

NGC 6334 in Hα

NGC6334 & NGC6357 region.
NGC6334 (Kocia Łapa) i NGC6357 w gwiazdozbiorze Skorpiona.

NGC6334 in Hα

NGC6334 in Hα

Date:
2010.06.11-14
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
Hα – 195 min
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 6188

Emission nebula NGC6188 region in Ara.
Okolice mgławicy emisyjnej NGC6188 w gwiazdozbiorze Ołtarz.

Emission nebula NGC6188 region in Ara

Emission nebula NGC6188 region in Ara

Date:
2010.06.11-14
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
SII:Ha:OIII – 105:150:90
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 3372

NGC3372 Eta Carinae Nebula region in Carinae.
Okolice mgławicy Eta Carinae w gwiazdozbiorze Kil.

NGC3372 Eta Carinae Nebula region in Carinae

NGC3372 Eta Carinae Nebula region in Carinae

Date:
2010.06.11-13
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
SII:Ha:OIII – 210:150:210
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 1499

NGC1499 A bright emission nebula in Perseus.
Dość jasna mgławica emisyjna w gwiazdozbiorze Perseusza.

NGC1499

NGC1499

Date:
2006.10.29
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
FLI6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
H-alpha: 160min
Processing:
MaximDL, Photoshop

Melotte 15 region

Melotte 15 region nebulosity in Cassiopeia.
Okolice mgławicy Melotte 15 w Kasjopeji.

Melotte 15 region

Melotte 15 region

Date:
2009.04.26
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC 250 @F8
Mount:
Astro-Physics 1200 GTO
Exposure:
Hα – 420 min
Processing:
MaximDL, Photoshop