Category Archives: Nebulas

M 27 (NGC 6853)

M27 (NGC6853) Dumbbell Nebula
Mgławica Podwójny Dzwon

This is one of the finest planetary nebulas. It is located in Vulpecula (the Fox). Image produced in co-operation with Antonio Rosalino from Portugal.
Jest to jedna w najładniejszych mgławic planetarnych. Znajduje się w gwiazdozbiorze Liska (Vulpecula). Zdjęcie zrobione wspólnie z Antonio Rosalino z Portugalii.

M27 (NGC6853)

M27 (NGC6853)

Date:
2007.07.18
Location:
Costa de Caparica (Portugal)
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Meade LX200R 12″ @F7,7
Mount:
Takahashi NJP Temma
Exposure:
L:R:G:B – 55:25:25:25
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 1 (NGC 1952)

M1 (NGC1952) Crab Nebula is a 1054 Supernova remenant.
Mgławica Krab.

Krab jest pozostałością po supernowej, która wybuchła w 1054 roku. Jest to pierwszy obiekt z katalogu Messiera

M1 2006.12.25

M1 2006.12.25

Date:
2006.12.25
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Newton 12,5″ @F5,5
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
LRGB
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 1491 in Bi Colour

Quite impressive emission nebula. It can be found in the constellation Perseus/ Dość efektowna mgławica emisyjna. Znaleźć ją można w gwiazdozbiorze Perseusza.

NGC 1491 in Bi Colour

NGC 1491 in Bi Colour

Date:
29.10.2006
Location:
Lomianki near/Warsaw
Camera:
SBIG ST-10XME with Astrodon filter in FLI filter wheel
Telescope:
TEC 140 @F7
Mount:
AP 1200GTO
Exposition:
Ha:OIII (Bi-colour technique) (a total of over 10 hours) (bin 1×1)
Postprocess:
MaximDL, Photoshop

NGC 1491

Quite impressive emission nebula. It can be found in the constellation Perseus/ Dość efektowna mgławica emisyjna. Znaleźć ją można w gwiazdozbiorze Perseusza.

NGC 1491

NGC 1491

Date:
29.10.2006
Location:
Lomianki near/Warsaw
Camera:
SBIG ST-10XME with Astrodon filter in FLI filter wheel
Telescope:
TEC 140 @F7
Mount:
AP 1200GTO
Exposition:
SII:Ha:OIII (15 hour) (bin 1×1)
Postprocess:
MaximDL, Photoshop

M 76 Little Dumbbell Nebula

M76 (NGC 650) Little Dumbbell Nebula
Niewielkich rozmiarów mgławica planetarna zwana Małym Podwójnym Dzwonem

M76 Little Dumbbell Nebula

M76 Little Dumbbell Nebula

Date:
2006.09.21
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Newton 12,5″ @F5,5
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 GoTo
Exposure:
(HaR)GB
Processing:
MaximDL, Photoshop