Category Archives: Nebulas

M 57 Ring Nebula

M57 Ring Nebula
Mgławica Pierścień

It is a planetary nebula – a supernowa remanant. One of the most beautiful planetaries. Its distatce from the Sun is estimated at ca. 2,000 light years. It is located in Lyra. Image taken in co-operation with Antonio Rosalino from Portugal.
M57 powstała w wyniku wybuchu supernowej. Jedna z najpiękniejszych mgławic planetarnych. Jej odległość od Słońca można określić na ok. 2000 lat świetlnych. Znajduje się w gwiazdozbiorze Lutni. Zdjęcie zrobione przy współpracy z Antonio Rosalino z Portugalii.

M57 Ring Nebula

M57 Ring Nebula

Date:
2008.07.19
Location:
Costa de Caparica (Portugal) and Łomianki near/Warszaw
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Meade LX200R @F7.7; Newton 12,5″ @F5,5 (for H-alpha)
Mount:
AP1200 GTO
Exposure:
L:HaR:G:B – 60:(180:15):15:20
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 17 Omega Nebula

Omega Nebula (M17) with a small open cluster M18.
Mgławica nazwana Omegą (M17) z niewielką gromada otwartą M18.

M17/M18 (NGC6618/NGC6613)

M17/M18 (NGC6618/NGC6613)

Date:
2008.06.08
Location:
Tenerife
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
Ha:(Ha:R):G:B – 60:(60:60):60:60
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 7635

NGC7635 Mgławica Bąbel

Krotkie letnie noce pozwalają w zasadzie na fotografowanie jedynie w H-alpha. NGC7635 jest piekną mgławicą w gwiazdozbiorze Kasjopei.

NGC7635 Bubble Nebula Ha(HaR)GB

NGC7635 Bubble Nebula Ha(HaR)GB

Date:
2008.06.08
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Newton 12,5″ @F5,5
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure:
Hα(HαR)GB
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 7293

NGC7293 Helix Nebula

The closest to the Earth planetary nebula.
Najbliżej położona od Ziemi mgławica planetarna.

NGC7293 Helix Nebula

NGC7293 Helix Nebula

Date:
2008.06.08
Location:
Teneryfa/Tenerife
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
Ha:(Ha:R):G:B – 60:50:50:40
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 6334

NGC6334 The nebula called Cat’s Paw Nebula.
Mgławica nazwana Kocią Łapą.

NGC6334 Cat's Paw Nebula

NGC6334 Cat’s Paw Nebula

Date:
2008.06.07
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
Ha:(Ha:R):G:B – 45:(45:50):50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop