Category Archives: Nebulas

M 24 (NGC 6603)

M24 (NGC6603)

This object is also called “Sagittarius star Cloud” and is of course located in the constellation of Sagittarius.
Obiekt ten nazywany jest “Gwiezdną chmurą Strzelca” i znajduje się oczywiście w gwiazdozbiorze Strzelca.

M24 (NGC6603)

M24 (NGC6603)

Date:
2008.06.06
Location:
Tenerife
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
R:G:B – 40:40:60
Processing:
MaximDL, Photoshop

IC 4628

IC4628

One of the most impressive nebulas located in constelation of Scorpius.
Przepiękna mgławica emisyjna w gwiazdozbiorze Skorpiona.

IC4628

IC4628

Date:
2008.06.05
Location:
Teneryfa/Tenerife
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
R:G:B – 60:50:40
Processing:
MaximDL, Photoshop

IC1396

IC1396 Elephant Trunk Nebula

In IC1396 there is a quite famous nebula which is called “Elephant Trunk”. The nebula is located in Cepheus.
Fragment mgławicy IC1396, która jest  jest piękną mgławicą w gwiazdozbiorze Cefeusza – ta część została nazwana potocznie “Trąbą Słonia”.

IC1396 Elephant Trunk Nebula

IC1396 Elephant Trunk Nebula

Date:
2007.08.20
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
SBIG ST-10XME z filtrami Astrodon
Scope:
TEC140 @F7
Mount:
AP1200 GTO
Exposure:
12 godzin/ 12 hours (HaR)RGB
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 16 (NGC 6611)

M16 (NGC6611) Eagle Nebula
Mgławice Orzeł

This are an emission nabula and open cluster which lie ca. 6,500 light years away from our Sun. It is located in Serpens Cauda (the Snake’s Tail).
Image produced in cooperation with Antonio Rosalino from Portugal.

Jest to mgławica emisyjna wraz z gromadą otwartą, znajdująca się ok. 6,500 lat świetlnych od naszego Słońca. Znajduje się w gwiazdozbiorze Węża (Ogon Węża).
Zdjecie zrobione wspólnie z Antonio Rosalino z Portugalii.

M 16 (NGC6611)

M 16 (NGC6611)

Date:
2007.07.20
Location:
Costa de Caparica (Portugal)
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Meade LX200R 12″ @F7,7
Mount:
Takahashi NJP Temma
Exposure:
R:G:B – 42:26:24
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 27 (NGC 6853)

M27 (NGC6853) Dumbbell Nebula
Mgławica Podwójny Dzwon

This is one of the finest planetary nebulas. It is located in Vulpecula (the Fox). Image produced in co-operation with Antonio Rosalino from Portugal.
Jest to jedna w najładniejszych mgławic planetarnych. Znajduje się w gwiazdozbiorze Liska (Vulpecula). Zdjęcie zrobione wspólnie z Antonio Rosalino z Portugalii.

M27 (NGC6853)

M27 (NGC6853)

Date:
2007.07.18
Location:
Costa de Caparica (Portugal)
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Meade LX200R 12″ @F7,7
Mount:
Takahashi NJP Temma
Exposure:
L:R:G:B – 55:25:25:25
Processing:
MaximDL, Photoshop