Category Archives: Nebulas

NGC7000 & IC5067-70 region

NGC7000 & IC5067-70 region

Active emission nebulas in Cygnus.
Mgławice emisyjne w gwiazdozbiorze Łabędzia.

NGC7000 & IC5067-70 region

NGC7000 & IC5067-70 region

Date:
2013.10.30-11.01
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
PTakahashi FSQ106ED
Mount:
AP1200GTO
Exposure
Hα – 630min
Processing:
MaximDL, Photoshop

IC 5146 (Cocoon Nebula)

IC5146 The Cocoon Nebula and Barnard 168 dark nebula in Cygnus.
Mgławica Kokon i ciemna mgławica Barnard 168 w Łabędziu.

IC5146 (Cocoon Nebula) region

IC5146 (Cocoon Nebula) region

Date:
August 2012 – October 2013
Location:
Roztoki Gorne – Bieszczady
CCD:
Apogee U16M
Scope:
Takahashi FSQ106ED APO @F5
Mount:
AP600GTO
Exposure:
L:(Ha:R):G:B (min) – 220:(450:70):75:75
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop

NGC 1499 (California Nebula)

NGC1499 (California Nebula) One of the best known emission nebula in Perseus.
Jedna z najbardziej znanych mgławic emisyjnych w Perseuszu.

NGC 1499 California Nebula

NGC 1499 California Nebula

Date:
2013.09.06-08
Location:
Roztoki Gorne – Bieszczady
CCD:
Apogee U16M
Scope:
Takahashi FSQ106ED APO @F5
Mount:
AP600GTO
Exposure:
L:(Ha:R):G:B (min) – 100:(420:75):95:80
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop

The Cygnus Rift

The Cygnus Rift

A part of the Great Rift. Located in Cygnus with well known emission nebulas like the North America and Sadr neighbourhood.
Cześć Wielkiej Szczeliny. Znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzie i zawiera znane obiekty jak Ameryka Północna i okolice gwiazdy Sadr.

The Cygnus Rift

The Cygnus Rift

Date:
4 August 2013
Location:
Kudlacze/Bieszczady Mountains
CCD:
Canon 5D MkII(mod)
Scope:
Canon 135mm F2L @F4
Mount:
Astrotrac
Processing:
Photoshop

M8 (NGC 6523) & M20 (NGC 6514) region

M8 (NGC6523) & M20 (NGC6514) region

Active emission nebulas in Sagittarius.
Mgławice emisyjne w gwiazdozbiorze Strzelca.

M8 (NGC6523) & M20 (NGC6514) region

M8 (NGC6523) & M20 (NGC6514) region

Date:
2013.06.03-15
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
PTakahashi FSQ106ED
Mount:
AP1200GTO
Exposure
SII:Ha:OIII – 150:540:120
Processing:
MaximDL, Photoshop