Category Archives: Open Cluster

NGC 2516

NGC2516 and IC2220

An open cluster and reflection nebula in Carina.
Gromada otwarta i mgławica refleksyjna w gwiazdozbiorze Kila.

NGC2516 and IC2220

NGC2516 and IC2220

Date:
2013.06.10-11
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Takahashi FSQ106ED
Mount:
AP1200GTO
Exposure
L:R:G:B – 100:30:30:40
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 6067 (Caldwell 89) region

NGC6067 (Caldwell 89) region | A bright open cluster in Norma (on the left side). | Jasna gromada otwarta w gwiazdozbiorze Węgielnicy (lewa część kadru).

NGC6067 (Caldwell 89) region

NGC6067 (Caldwell 89) region

Date:
2013.06.04
Location:
Tivoli/Namibia
Camera:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Takahashi FSQ106ED
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
L:R:G:B – 100:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop

M45

the Pleiades M45

The Pleiades – the best known open cluster (Subaru) located in  constellation of Taurus.
Najbardziej rozpoznawalna gromada otwarta (Plejady) w gwiazdozbiorze Byka.

the Pleiades M45

the Pleiades M45

Date:
2012.10.19-22
Location:
Roztoki Gorne – Bieszczady
CCD:
Apogee U16M
Scope:
Takahashi FSQ106ED APO @F5
Mount:
Astro-Physics AP600GTO
Exposure
L:R:G:B (min) – 180:95:95:75
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 869 & NGC 884

NGC869 & NGC884 (Double Cluster)

One of the best known pair of open clusters in Perseus.
Jedna z najbardziej znanych par gromad otwartych w Perseuszu.

NGC869 & NGC884 (Double Cluster)

NGC869 & NGC884 (Double Cluster)

Date:
2012.10.22
Location:
Roztoki Gorne – Bieszczady
CCD:
Apogee U16M
Scope:
Takahashi FSQ106ED APO @F5
Mount:
Astro-Physics AP600GTO
Exposure
L:R:G:B (min) – 60:40:30:40
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop

NGC 6811

NGC6811

Open cluster located in constellation of Cygnus. Because of an unusual distribribution of the stars, this cluster is known as ‘Hole in a Cluster’.
Gromada otwarta w gwiazdozbiorze Łabędzia. Z uwagi na dość nietypowe rozmieszczenie gwiazd (z ciemniejszymi obszarami) nawywana jest “Dziurą w gromadzie”.

NGC6811

NGC6811

Date:
2009.05.23
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200GTO
Exposure
LRGB; 100:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop