Category Archives: Open Cluster

M45

the Pleiades M45

The Pleiades – the best known open cluster (Subaru) located in  constellation of Taurus.
Najbardziej rozpoznawalna gromada otwarta (Plejady) w gwiazdozbiorze Byka.

the Pleiades M45

the Pleiades M45

Date:
2012.10.19-22
Location:
Roztoki Gorne – Bieszczady
CCD:
Apogee U16M
Scope:
Takahashi FSQ106ED APO @F5
Mount:
Astro-Physics AP600GTO
Exposure
L:R:G:B (min) – 180:95:95:75
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 869 & NGC 884

NGC869 & NGC884 (Double Cluster)

One of the best known pair of open clusters in Perseus.
Jedna z najbardziej znanych par gromad otwartych w Perseuszu.

NGC869 & NGC884 (Double Cluster)

NGC869 & NGC884 (Double Cluster)

Date:
2012.10.22
Location:
Roztoki Gorne – Bieszczady
CCD:
Apogee U16M
Scope:
Takahashi FSQ106ED APO @F5
Mount:
Astro-Physics AP600GTO
Exposure
L:R:G:B (min) – 60:40:30:40
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop

NGC 6811

NGC6811

Open cluster located in constellation of Cygnus. Because of an unusual distribribution of the stars, this cluster is known as ‘Hole in a Cluster’.
Gromada otwarta w gwiazdozbiorze Łabędzia. Z uwagi na dość nietypowe rozmieszczenie gwiazd (z ciemniejszymi obszarami) nawywana jest “Dziurą w gromadzie”.

NGC6811

NGC6811

Date:
2009.05.23
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200GTO
Exposure
LRGB; 100:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop

IC 1848

IC1848 Quite interesting open cluster with nice nebulosity. Can be found in Cassiopeia /Ciekawa gromada otwarta, którą otacza piękna mgławica. Można ją znaleźć w gwiazdozbiorze Kasjopeji.

IC1848

IC1848

Date:
2007.10.20
Location:
Lomianki near Warsaw
Camera:
Apogee U16M (D09)
Scope:
TEC140 APO @F7
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
Ha:R:G:B (160:50:50:50)
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 663

NGC663

Open cluster located in Cassiopeia.
Gromada otwarta w gwiazdozbiorze Kasjopeji.

NGC663

NGC663

Date:
2007.09.20
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
SBIG ST-10XME with SBIG AO7
Scope:
RC250 Astrosib @F8
Mount:
AP 1200 GTO
Exposure
L:R:G:B (75:25:25:500); L (1×1) RGB (2×2)
Processing:
MaximDL, Photoshop