Category Archives: Open Cluster

NGC 206

NGC206

An open cluster of young stars located in Andromeda Galaxy.
Najbardziej znana otwarta gromada młodych gwiazd znajdująca się w sąsiedniej galaktyce.

NGC206

NGC206

Date:
2006.09.27
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Newton 12,5″ @F5,5
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure
LRGB
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 103

M103

An open cluster in Cassiopeia.
Gromada otwarta znajdujaca sie w gwiazdozbiorze Kasjopeji.

M103

M103

Date:
2006.08.28
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Newton 12,5″ @F5,5
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure
RGB (30:35:40)
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 11

M11 (NGC6705)

The Wild Duck Cluster located in the constellation Scutum.
Gromada potocznie nazywana Dziką Kaczką otwarta zlokalizowna w gwiazdozbiorze Tarczy na tle gęstego regionu Drogi Mlecznej.

M11 (NGC6705)

M11 (NGC6705)

Date:
2006.07.26
Location:
Roztoki Górne – Bieszczady
CCD:
Canon 5D
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-200
Exposure
5×5 minut
Processing:
MaximDL, Photoshop

NGC 7788

NGC7788

A beautiful open cluster in the constellation Cassiopeia.
Piękna gromada otwarta zlokalizowana w gwiazdozbiorze Kasjopeji.

NGC7788

NGC7788

Date:
2006.07.17
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
SBIG ST-10XME z kołem filtrowym SBIG CFW8a z filtrami Astrodon
Scope:
Newton 12,5″ @F5,5
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure
RGB (30:35:40) (binned 1×1)
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 29

M29 (NGC6913)

A lose open cluster in the constellation Cygnus. Located some 6,000 light years from the Sun.
Dość luźna gromada otwarta. Oddalona jest ona od Słońca o ok. 6.000 lat świetlnych. Wielkość gromady to ok. 11 lat świetlnych. Gromadę można znaleźć w gwiazdozbiorze Łabędzia.

M29 (NGC6913)

M29 (NGC6913)

Date:
2006.07.05
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
SBIG ST-10XME z filtrami Astrodon
Scope:
Newton 12,5″ @F5,5
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure
10×90 sek dla RGB (1×1)
Processing:
MaximDL, Photoshop