Category Archives: Open Cluster

NGC 7790 & NGC 7788

NGC7790 & NGC7788

A pair of nice open clusters in the constellation Cassiopeia.
Jedna z ciekawszych par gromad otwartych. Można ją znaleźć w gwiazdozbiorze Kasjopeji. Na górze kadru (trochę po prawej) widać jeszcze gromadę Berk 53.

NGC7790 & NGC7788

NGC7790 & NGC7788

Date:
2005.07.15
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
SBIG ST-10XME z kołem filtrowym SBIG CFW8a z filtrami Astrodon
Scope:
TEC 140 @F5,6
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure
5×300 sek dla L (1×1), 3×300 sek dla RGB (2×2)
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 44

M44 (NGC2632)

A large open cluster in the constellation Cancer. It was named The Beehive Cluster.
Piękna gromada otwarta zwana Żłobkiem. Dość jasna i pięknie prezentująca się w lornetce.

M44 (NGC2632)

M44 (NGC2632)

Date:
2005.03.28
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
SBIG St-2000XM z kołem filtrowym SBIG CFW8 z filtrami Custom Scientific
Scope:
Nikon 180 ED F4
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure
16×180 sek dla L (1×1), 10x180s RGB (1×1)
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 39

M39 (NGC7092)

An open cluster in the constellation Cygnus.
Jest to gromada otwarta znajdująca się w gwiazdozbiorze Łabędzia. Ma dość średnicę kątową porównywalna do księżyca w pełni a wiec ok. 30 minut kątowych. Oddalona jest ona od Słońca o ok. 800 lat świetlnych.

M39 (NGC7092)

M39 (NGC7092)

Date:
2004.10.13
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
Starlight Xpress HX-916 z kołem filtrowym SBIG CFW8 z filtrami Custom Scientific
Scope:
TMB 115 F5,6
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure
17×60 sek dla L, 5×30 sek dla RGB
Processing:
MaximDL, Photoshop