Category Archives: Wide fields

False Southern Cross

False Southern Cross

False Cross region in the constellation Vela and Carina.
Region Fałszywego Krzyża Południa w gwiazdozbiorach Żagla i Kila.

False Southern Cross

False Southern Cross

Date:
6-15 June 2013
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Canon 5D MkII(mod)
Scope:
Canon 135mm F2L @F4
Mount:
Astrotrac
Processing:
Photoshop

Aquila Rift region

Aquila Rift region

A dark region in the Milkyway, a part of Great Rift.
Ciemny obszar w Drodze Mlecznej, część tzw. Wielkiej Szczeliny.

Aquila Rift region

Aquila Rift region

Date:
6-15 June 2013
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Canon 5D MkII(mod)
Scope:
Canon 135mm F2L @F4
Mount:
Astrotrac
Processing:
Photoshop

From Alpha Centauri to Southern Cross

From Alpha Centauri to Southern Cross

One of the most impressive region of the southern skies.
Jeden z najwspanialszych obszarów poludniowego nieba.

From Alpha Centauri to Southern Cross

From Alpha Centauri to Southern Cross

Date:
6-15 June 2013
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Canon 5D MkII(mod)
Scope:
Canon 135mm F2L @F4
Mount:
Astrotrac
Processing:
Photoshop

Alpha & Beta Centauri

Alpha & Beta Centauri

Alpha & Beta Centauri, two brightest stars in the southern constellation of Centaurus.
Alfa i Beta Centauri, dwie najjaśniejsze gwiazdy w gwiazdozbiorze Centaura.

Alpha & Beta Centauri

Alpha & Beta Centauri

Date:
6-15 June 2013
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Canon 5D MkII(mod)
Scope:
Canon 135mm F2L @F4
Mount:
Astrotrac
Processing:
Photoshop