Total Solar Eclipse.
Całkowite zaćmienie Słońca

The image presents the eclipse sequence with a visible corona.
Zdjęcie pokazujące przebieg całkowitego zaćmienia Słońca wraz z
widoczną koroną Słoneczną. Zdjęcie powstało w wyniku współpracy z Pawłem
Łańcuckim, który jest jego współautorem.

Całkowite zaćmienie Słońca, Turcja 2006.03.29

Całkowite zaćmienie Słońca, Turcja 2006.03.29

Date:
2006.03.29
Location:
Side, Turcja
CCD:
Canon 10D i Canon 20D
Scope:
Takahashi FS60, Takahashi FS60 z filtrem Coronado SM60 BF10
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure
1/15 – 1/60 sek. dla H-alpha
Processing:
Photoshop