NGC7000 & IC5067-70 region
The North America and The Pelican ¤ Zobacz większy kadr/Click to see higher resolution image ¤
Data/Date:  30.10-1.11.2013
Miejsce/Location:  Łomianki/Lomianki near Warsaw
Kamera/CCD:  Apogee U16M (D09)
Teleskop/Scope:  Takahashi FSQ106ED
Montaż/Mont:  AP1200GTO
Ekspozycja/Exposure:  Ha - 630min 
Obróbka/Processing:  MaximDL, PixInsight, Photoshop
A co to ?/What is this?  Mgławice emisyjne w gwiazdozbiorze Łabędzia. /Active emission nebulas in Cygnus.