IC4628 (The Prawn Nebula) region

An active emission nebula region in Scorpion.
Aktywna mgławica emisyjna w gwiazdozbiorze Skorpiona.

The Prawn Nebula

The Prawn Nebula

Date:
2013.06.05-08
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Takahashi FSQ106ED
Mount:
AP1200GTO
Exposure
Hα:L:R:G:B – 390:100:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop