The Moon 2007.03.03

Księżyc – zaćmienie całkowite.

The Moon 2007.03.03

The Moon 2007.03.03

Date:
2007.03.03
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
Canon 5D
Scope:
Takahashi Sky90 @F11,8
Mount:
Takahashi EM-200 FS2 GoTo