M64 (NGC4826) Black Eye Galaxy.
Galaktyka Czarnooka

Black Eye Galaxy is a quite interesting spiral galaxy due to its specific layering of dark dust and gas near it centre (but it is not black). It is located in constellation of Coma Berenices at ca. 20 million light years from the Sun.
Dość ciekawa galaktyka spiralna zwana Czarnooką ze względu na specyficzne nawarstwienie ciemnego pyłu i gazu w okolicach jądra galaktyki (chociaż nie jest on czarny). Można ją znaleźć w Warkoczu Bereniki. Odległa od nas o ok. 20 mln lat świetlnych.

M64 2009.04.28

M64 2009.04.28

Date:
2009.04.28
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
LRGB; 200:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop