M103

An open cluster in Cassiopeia.
Gromada otwarta znajdujaca sie w gwiazdozbiorze Kasjopeji.

M103

M103

Date:
2006.08.28
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Newton 12,5″ @F5,5
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure
RGB (30:35:40)
Processing:
MaximDL, Photoshop