M110 (NGC205) A dwarf eliptical galaxy located in constellation of Andromeda.
Galaktyka karłowata, eliptyczna, znajdująca się w gwiazdozbiorze Andromedy.

Its distance to the Sun is estimated at 2.3 million light years. The galaxy is a member of a local galaxy group in Andromeda being a satellite of M31 – the Great Andromeda Galaxy, being its very close satellite.
Znajduje się w odległości około 2,3 miliona lat świetlnych od Słońca. Członek lokalnej grupy galaktyk związanych grawitacyjnie z galaktyką M31 – Wielką Galaktyką w Andromedzie, będąc jej bardzo bliskim satelitą.

M110 2009.08.25

M110 2009.08.25

Date:
2009.08.22-27
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
LRGB: 260:75:75:75
Processing:
MaximDL, Photoshop