M13 (NGC6205)

M13 globular cluster is one of the most spectacular globular clusters on the northen sky. It is located in Hercules some 25 thousand light years from the Sun. It is a large object – can be seen also with not large aperture binocular.
Gromada kulista M13 jest chyba najbardziej spektakularną gromadą kulistą na północnym niebie. Znajduje się w gwiazdozbiorze Herkulesa w odległości się ok. 25 tysięcy lat świetlnych od Słońca. Jest to dość rozległy obiekt pięknie widoczny nawet przez niewielką lornetkę.

M13 (NGC6205)

M13 (NGC6205)

Date:
2009.04.16
Location:
Lomianki near/Warsaw
Camera:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP 1200GTO
Exposure:
LRGB: 50:40:40:40
Processing:
MaximDL, Photoshop