M15 (NGC7078)

One of the brightest globular clusters estimated at 6.2 mag, ca. 33,000 light years distant from the Sun. It is located in the constellation Pegasus.
Jedna z bardziej okazałych gromad kulistych o jasności ok. 6,2 mag. Jej odległość od Słońca szacowana jest na ok. 33 tys. lat świetlnych. Znaleźć ją można w gwiazdozbiorze Pegaza.

M15 (NGC7078)

M15 (NGC7078)

Date:
2006.10.22
Location:
Lomianki near/Warsaw
Camera:
SBIG ST-10XME with Astrodon filter wheel
Scope:
TEC 140 @F7
Mount:
AP 1200GTO
Exposure:
LRGB (50:35:25:25) (1×1)
Processing:
MaximDL, Photoshop