M29 (NGC6913)

A lose open cluster in the constellation Cygnus. Located some 6,000 light years from the Sun.
Dość luźna gromada otwarta. Oddalona jest ona od Słońca o ok. 6.000 lat świetlnych. Wielkość gromady to ok. 11 lat świetlnych. Gromadę można znaleźć w gwiazdozbiorze Łabędzia.

M29 (NGC6913)

M29 (NGC6913)

Date:
2006.07.05
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
SBIG ST-10XME z filtrami Astrodon
Scope:
Newton 12,5″ @F5,5
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure
10×90 sek dla RGB (1×1)
Processing:
MaximDL, Photoshop