M34 (NGC1039)

A lose open cluster in the constellation Perseus.
Luźna gromada otwarta w gwiazdozbiorze Perseusza.

M34 (NGC1039)

M34 (NGC1039)

Date:
2005.10.08
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
SBIG ST-10XME z filtrami Astrodon
Scope:
TEC140 @F7
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure
14×180 sek dla RGB (1×1)
Processing:
MaximDL, Photoshop