M35

A nice open cluster in the constellation Gemini.
Piękna gromada otwarta z towarzyszką (NGC2158). Znaleźć je można w gwiazdozbiorze Bliźniąt.

M35

M35

Date:
2006.02.04
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
Canon 10 D
Scope:
Celestron 8″ SCT
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 Goto
Exposure
1×5 min
Processing:
Photoshop