M38 (NGC1912)

An open cluster in the constellation Arugia.
Piękna gromada otwarta znajdująca się w gwiazdozbiorze Woźnicy.

M38 (NGC1912)

M38 (NGC1912)

Date:
2006.02.04
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
Canon 10 D
Scope:
Celestron 8″ SCT/dd>

Mount:
Takahashi EM-10 FS2 Goto
Exposure
1×5 min 39 sek.
Processing:
Photoshop