the Pleiades M45

The Pleiades – the best known open cluster (Subaru) located in  constellation of Taurus.
Najbardziej rozpoznawalna gromada otwarta (Plejady) w gwiazdozbiorze Byka.

the Pleiades M45

the Pleiades M45

Date:
2012.10.19-22
Location:
Roztoki Gorne – Bieszczady
CCD:
Apogee U16M
Scope:
Takahashi FSQ106ED APO @F5
Mount:
Astro-Physics AP600GTO
Exposure
L:R:G:B (min) – 180:95:95:75
Processing:
MaximDL, Photoshop