M46 (NGC2437), M47 (NGC2422)

A pair of open clusters located in the constellation Puppis.
Bardzo ładna para gromad otwartych wraz z towarzyszącymi jej mniej okazałymi gromadami. Obiekty te można znaleźć w gwiazdozbiorze Rufy. Na zdjęciu bliżej lewego dolnego rogu kadru znajduje się M46 oraz mała mgławica planetarna NGC2348 a po prawej stronie kadru M47, powyżej której widać dość luźną gromadę oznaczoną jako NGC2423. Współautorem zdjęcia jest Paweł Łańcucki a zrobione ono zostało podczas pobytu w Turcji z okazji całkowitego zaćmienia Słońca 29 marca 2006 r.

M46 (NGC2437), M47 (NGC2422)

M46 (NGC2437), M47 (NGC2422)

Date:
2006.03.28
Location:
Side, Turcja
CCD:
SBIG ST-10XME z kołem filtrowym SBIG CFW8a z filtrami Astrodon
Scope:
Takahashi FS60 @F4,4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 Goto
Exposure
5×300 sek dla RGB (1×1)
Processing:
MaximDL, Photoshop