M56 (NGC6779)

A globular clusters ca. 30,000 light years from the Sun. It is located in the constellation Lyra.
Niezbyt okazała gromada kulista. Oddalona jest ona od Słońca o ok. 30.000 lat świetlnych. Gromadę można znaleźć w gwiazdozbiorze Lutnii.

M56 (NGC6779)

M56 (NGC6779)

Date:
2006.07.19
Location:
Lomianki near/Warsaw
Camera:
SBIG ST-10XME with Astrodon filter wheel
Scope:
Newton 12,5″ @F5,5
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure:
L: 6×300 sec, RGB: 2×300 sec
Processing:
MaximDL, Photoshop