M57 Ring Nebula
Mgławica Pierścień

It is a planetary nebula – a supernowa remanant. One of the most beautiful planetaries. Its distatce from the Sun is estimated at ca. 2,000 light years. It is located in Lyra. Image taken in co-operation with Antonio Rosalino from Portugal.
M57 powstała w wyniku wybuchu supernowej. Jedna z najpiękniejszych mgławic planetarnych. Jej odległość od Słońca można określić na ok. 2000 lat świetlnych. Znajduje się w gwiazdozbiorze Lutni. Zdjęcie zrobione przy współpracy z Antonio Rosalino z Portugalii.

M57 Ring Nebula

M57 Ring Nebula

Date:
2008.07.19
Location:
Costa de Caparica (Portugal) and Łomianki near/Warszaw
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Meade LX200R @F7.7; Newton 12,5″ @F5,5 (for H-alpha)
Mount:
AP1200 GTO
Exposure:
L:HaR:G:B – 60:(180:15):15:20
Processing:
MaximDL, Photoshop