M78 A large emission and reflection nebula located in constellation of Orion.
Stosunkowo duża mgławica refleksyjno-emisyjna zanajdująca się w gwiazdozbiorze Oriona.

M78 (NGC2068)

M78 (NGC2068)

Date:
2008.10.27
Location:
Atalaia near/Lisbon
CCD:
SBIG STL 11000M
Scope:
Astro-Physics 160 APO @F7.5
Mount:
Takahashi NJP Temma 2 GOTO
Exposure:
9×300 sec for L (1×1); 4×300 sec for RGB (2×2)
Processing:
MaximDL, Photoshop; Neat Image