A small globular cluster close to the centure of our own galaxy – Milkyway / Niewielka gromada kulista w pobliżu centrum naszej galaktyki – Drogi Mlecznej.

M9 (NGC6333)

M9 (NGC6333)

Date:
2008.06.03
Location:
Tenerife
Camera:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
R:G:B – 50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop