M92 (NGC 6341)

Globular cluster which is located 25,000 years from the Sun. Its size is estimated at 85 light years.
Gromada kulista oddalona od Słońca o ok. 25 tys. lat świetlnych. Rozmiar tej gromady szacowany jest na 85 lat świetlnych.

M92

M92 (NGC 6341)

Date:
2009.04.19
Location:
Lomianki near/Warsaw
Camera:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
LRGB: 50:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop