NGC 7331 A beautiful spiral galaxy located in Pegasus.
Piękna galaktyka spiralna w gwiazdozbiorze Pegaza.

With a group of distant galaxies named as Stephan’s Quintet (on the left part of the image).
Wraz z grupą galaktyk nazywaną Kwintetem Stefana.

NGC 7331

NGC 7331

Date:
2005.10.28
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
SBIG ST-10XME z kołem filtrowym SBIG CFW8a z filtrami Astrodon
Scope:
TEC 140 @F7
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure:
52×300 sek dla L (1×1), 10×300 sek dla RGB (2×2)
Processing:
MaximDL, Photoshop