Star borning region in Perseus.
Rejon tworzenia się młodych gwiazd w gwiazdozbiorze Perseusza.

NGC1333

NGC1333

Date:
2011.09.25
Location:
Roztoki Gorne, Bieszczady mountains
CCD:
Apogee U8300
Scope:
TEC 140 @F7
Mount:
Astro-Physics Mach-1GTO
Exposure:
L:R:G:B – 150:75:75:75
Processing:
MaximDL, Photoshop