Quite impressive emission nebula. It can be found in the constellation Perseus/ Dość efektowna mgławica emisyjna. Znaleźć ją można w gwiazdozbiorze Perseusza.

NGC 1491

NGC 1491

Date:
29.10.2006
Location:
Lomianki near/Warsaw
Camera:
SBIG ST-10XME with Astrodon filter in FLI filter wheel
Telescope:
TEC 140 @F7
Mount:
AP 1200GTO
Exposition:
SII:Ha:OIII (15 hour) (bin 1×1)
Postprocess:
MaximDL, Photoshop