NGC1499 A bright emission nebula in Perseus.
Dość jasna mgławica emisyjna w gwiazdozbiorze Perseusza.

NGC1499

NGC1499

Date:
2006.10.29
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
FLI6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
H-alpha: 160min
Processing:
MaximDL, Photoshop