NGC1499 (California Nebula) One of the best known emission nebula in Perseus.
Jedna z najbardziej znanych mgławic emisyjnych w Perseuszu.

NGC 1499 California Nebula

NGC 1499 California Nebula

Date:
2013.09.06-08
Location:
Roztoki Gorne – Bieszczady
CCD:
Apogee U16M
Scope:
Takahashi FSQ106ED APO @F5
Mount:
AP600GTO
Exposure:
L:(Ha:R):G:B (min) – 100:(420:75):95:80
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop