NGC206

An open cluster of young stars located in Andromeda Galaxy.
Najbardziej znana otwarta gromada młodych gwiazd znajdująca się w sąsiedniej galaktyce.

NGC206

NGC206

Date:
2006.09.27
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Newton 12,5″ @F5,5
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure
LRGB
Processing:
MaximDL, Photoshop