NGC6067 (Caldwell 89) region | A bright open cluster in Norma (on the left side). | Jasna gromada otwarta w gwiazdozbiorze Węgielnicy (lewa część kadru).

NGC6067 (Caldwell 89) region

NGC6067 (Caldwell 89) region

Date:
2013.06.04
Location:
Tivoli/Namibia
Camera:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Takahashi FSQ106ED
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
L:R:G:B – 100:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop