Emission nebula NGC6188 region in Ara.
Okolice mgławicy emisyjnej NGC6188 w gwiazdozbiorze Ołtarz.

Emission nebula NGC6188 region in Ara

Emission nebula NGC6188 region in Ara

Date:
2010.06.11-14
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
SII:Ha:OIII – 105:150:90
Processing:
MaximDL, Photoshop