NGC6231 Region/False Comet Nebula.
Okolice gromady NGC6231 w gwiazdozbiorze Skorpiona.

NGC6231 region in Scorpius

NGC6231 region in Scorpius

Date:
2010.06.19-20
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
Ha:R:G:B – 150:40:40:40
Processing:
MaximDL, Photoshop