NGC6726 One of the most impressive reflection nebulae located in Corona Australis.
Przepiękna mgławica refleksyjna w gwiazdozbiorze Korony Południowej.

NGC6726

NGC6726

Date:
2010.06.16-17
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee 16M (D09)
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
L:R:G:B – 125:35:40:60
Processing:
MaximDL, Photoshop