NGC6811

Open cluster located in constellation of Cygnus. Because of an unusual distribribution of the stars, this cluster is known as ‘Hole in a Cluster’.
Gromada otwarta w gwiazdozbiorze Łabędzia. Z uwagi na dość nietypowe rozmieszczenie gwiazd (z ciemniejszymi obszarami) nawywana jest “Dziurą w gromadzie”.

NGC6811

NGC6811

Date:
2009.05.23
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
A&M RC250 @F8
Mount:
AP1200GTO
Exposure
LRGB; 100:50:50:50
Processing:
MaximDL, Photoshop