NGC7000 & IC5067-70 region

Active emission nebulas in Cygnus.
Mgławice emisyjne w gwiazdozbiorze Łabędzia.

NGC7000 & IC5067-70 region

NGC7000 & IC5067-70 region

Date:
2013.10.30-11.01
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
PTakahashi FSQ106ED
Mount:
AP1200GTO
Exposure
Hα – 630min
Processing:
MaximDL, Photoshop