NGC7788

A beautiful open cluster in the constellation Cassiopeia.
Piękna gromada otwarta zlokalizowana w gwiazdozbiorze Kasjopeji.

NGC7788

NGC7788

Date:
2006.07.17
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
SBIG ST-10XME z kołem filtrowym SBIG CFW8a z filtrami Astrodon
Scope:
Newton 12,5″ @F5,5
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure
RGB (30:35:40) (binned 1×1)
Processing:
MaximDL, Photoshop