NGC7790 & NGC7788

A pair of nice open clusters in the constellation Cassiopeia.
Jedna z ciekawszych par gromad otwartych. Można ją znaleźć w gwiazdozbiorze Kasjopeji. Na górze kadru (trochę po prawej) widać jeszcze gromadę Berk 53.

NGC7790 & NGC7788

NGC7790 & NGC7788

Date:
2005.07.15
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
SBIG ST-10XME z kołem filtrowym SBIG CFW8a z filtrami Astrodon
Scope:
TEC 140 @F5,6
Mount:
Takahashi NJP-160 FS2 Goto
Exposure
5×300 sek dla L (1×1), 3×300 sek dla RGB (2×2)
Processing:
MaximDL, Photoshop