NGC869 & NGC884 (Double Cluster)

One of the best known pair of open clusters in Perseus.
Jedna z najbardziej znanych par gromad otwartych w Perseuszu.

NGC869 & NGC884 (Double Cluster)

NGC869 & NGC884 (Double Cluster)

Date:
2012.10.22
Location:
Roztoki Gorne – Bieszczady
CCD:
Apogee U16M
Scope:
Takahashi FSQ106ED APO @F5
Mount:
Astro-Physics AP600GTO
Exposure
L:R:G:B (min) – 60:40:30:40
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop