Partial Solar Eclipse 2008.08.16
Częściowe zaćmienie Słońca

Partial Solar Eclipse as observed from Warsaw suburbs (Poland).
Częściowe zaćmienie Słońca obserwowane z okolic Warszawy.

Partial Solar Eclipse 2008.08.16

Partial Solar Eclipse 2008.08.16

Date:
2008.08.16
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
Canon 5D
Scope:
Takahashi FS60 @F12
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure
1/100 i 1/3 sek/ 1/100 and 1/3 sek, ISO 200
Processing:
MaximDL, Photoshop